Wat doen we?
Als organisatie investeer je veel in het op peil houden van de kwaliteit van je product of dienstverlening. Het streven is dan ook meestal om de beste te zijn op je vakgebied. En toch kiest die klant voor een andere leverancier. Waar kan dit dan aan liggen. Het effect van je product of dienstverlening blijkt meestal niet alleen af te hangen van de kwaliteit. Ook de Acceptatie van de ander speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van het beoogde effect. Acceptatie gaat over de persoonlijke relatie die je hebt met elkaar, de attitude waarmee je de klant benadert en de mate waarin je je dienstbaar opstelt en daarin herkenbaar bent voor de omgeving. Dus met het focussen op het verhogen van de kwaliteit ben je er nog niet.

Balans is de sleutel tot succes
In alles wat je doet, als mens of als organisatie heb je te maken met je omgeving en het effect wat jij daarin teweeg brengt. Sweet Solutions geeft inzicht in de verhouding tussen de elementen effect, kwaliteit en acceptatie. Met dit inzicht zijn wij samen met u in staat het gewenste effect te benoemen en balans te brengen in deze formule.

Want, om als organisatie en als mens succesvol te zijn, moet er sprake zijn van een balans tussen kwaliteit en acceptatie.
LAATSTE NIEUWS
Business Spiritualiteit - De weg naar duurzame organisatie en ICT?
Onlangs hebben we een artikel geschreven over Business Spiritualiteit. Hierin wordt geschreven over de samenvoeging van Oosterse wijsheid en Westerse ...

Powered by Doenrade Adviseurs BV, Copyright 2006, ontwikkeld door LFBR Interaction Design