Missie en Visie
Visie
De toekomst wordt beter door dingen te doen die een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen en onszelf. Initiatieven nemen, anderen voortdurend inzichten geven en ontvangen, die helpen ten goede te verbeteren en hierdoor groeipotentie tot bloei brengen.

Het aangaan van relaties, deze onderhouden en soms loslaten is nodig om onze missie breed en in relatie met anderen te kunnen vervullen.
Missie
Sweet Solutions geeft invulling aan relationeel samenleven en samenwerken, waardoor wij het welzijn van anderen en onszelf verbeteren. Wij zijn facilitair aan mensen en organisaties die hun groeipotentie tot bloei willen brengen.

Wij worden gedreven door het feit dat mensen op dit moment lijden onder de huidige besturings- en managementconcepten in organisaties. Door het inzicht te geven dat het gaat om groeien, jezelf te ontplooien in samenhang met je omgeving op een doelgerichte manier geven wij invulling aan SMART Relationeel Samenwerken™ en samenleven.
LAATSTE NIEUWS
Business Spiritualiteit - De weg naar duurzame organisatie en ICT?
Onlangs hebben we een artikel geschreven over Business Spiritualiteit. Hierin wordt geschreven over de samenvoeging van Oosterse wijsheid en Westerse ...

Powered by Doenrade Adviseurs BV, Copyright 2006, ontwikkeld door LFBR Interaction Design